ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ (อย่างไม่เป็นทางการ)
14 พฤศจิกายน 2561

2235


หมายเหตุ  จะประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เมื่อนายกลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว