ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

99/1 ม.4 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180

โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076-599759

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06820703@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.มะรุ่ย