ภาพกิจกรรม
การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13

11 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13

11 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาวควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาวควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

14

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมลงพื้นที่ประชาคม เรื่อง การจัดตั้งฝายจัดเก็บน้ำ, เรื่อง ข้อบัญญัติน้ำ และรายละเอียดแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน ในการประชุมประจำเดือนของหมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

กิจกรรมลงพื้นที่ประชาคม เรื่อง การจัดตั้งฝายจัดเก็บน้ำ, เรื่อง ข้อบัญญัติน้ำ และรายละเอียดแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน ในการประชุมประจำเดือนของหมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

17

5 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มอาชีพ การทำไม้กวาดดอกอ้อ (วันที่ 2)

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มอาชีพ การทำไม้กวาดดอกอ้อ (วันที่ 2)

78

2 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มอาชีพ การทำไม้กวาดดอกอ้อ

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มอาชีพ การทำไม้กวาดดอกอ้อ

90

1 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567

659

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2567

615

21 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

631

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม "จิตอาสาปลูกต้นไม้" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567

กิจกรรม "จิตอาสาปลูกต้นไม้" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567

626

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

627

31 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแสม(ทำหมัน)

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแสม(ทำหมัน)

613

31 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

613

28 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2567

615

24 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

536

23 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสนุก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสนุก

523

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

504

15 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

468

9 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

315

9 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Kick Off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอ และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม Kick Off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอ และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

313

9 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...