ภาพกิจกรรม
กิจกรรม  "MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ  1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"

กิจกรรม "MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"

27

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โดยต้นสังกัด) ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

การนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โดยต้นสังกัด) ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

16

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมการทำแผนขับเคลื่อนบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "มะรุ่ยแห่งความสุข"

การประชุมการทำแผนขับเคลื่อนบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "มะรุ่ยแห่งความสุข"

15

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันท้องถิ่นไทย ปี พ.ศ.2567

วันท้องถิ่นไทย ปี พ.ศ.2567

16

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2567

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2567

13

14 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปี 2567

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปี 2567

22

12 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเสริมสร้าง และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

กิจกรรมเสริมสร้าง และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

27

10 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

27

8 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลมะรุ่ย

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลมะรุ่ย

323

16 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 2/2567

315

14 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 2/2567

310

10 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก (หมู่ที่ 4 บ้านมะรุ่ย)

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก (หมู่ที่ 4 บ้านมะรุ่ย)

306

9 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือการดูแลทางสังคมและครอบครัว โดยโรงพยาบาลพังงา

ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือการดูแลทางสังคมและครอบครัว โดยโรงพยาบาลพังงา

293

7 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่พังงาเมืองแห่งความสุข

การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่พังงาเมืองแห่งความสุข

314

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก (หมู่ที่ 3 บ้านท่าสนุก)

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก (หมู่ที่ 3 บ้านท่าสนุก)

305

2 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 1/2567

313

31 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
“โครงการคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย” ของตำบลมะรุ่ย

“โครงการคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย” ของตำบลมะรุ่ย

190

24 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม 2566 )

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม 2566 )

196

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ.2566

กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ.2566

194

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่​ และมอบนโยบายในการปฎิบัติ​ราชการ

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่​ และมอบนโยบายในการปฎิบัติ​ราชการ

194

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...