ภาพกิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ตำบลมะรุ่ย

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ตำบลมะรุ่ย

17

26 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย  ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

128

1 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

116

27 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง

กาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง

15

26 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2566

14

19 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา โดยมูลนิธิคริสเตียนแอ๊ดเวนตีสและโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา โดยมูลนิธิคริสเตียนแอ๊ดเวนตีสและโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

12

20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ประจำปี 2565

โครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน ประจำปี 2565

50

5 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ตำบลมะรุ่ย

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ตำบลมะรุ่ย

17

26 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทำหมันสุนัข โดยมูลนิธิ SOI DOG

โครงการทำหมันสุนัข โดยมูลนิธิ SOI DOG

14

30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

65

21 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

44

3 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย(วันฉัตรมงคล) (4 พฤษภาคม 2565)

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย(วันฉัตรมงคล) (4 พฤษภาคม 2565)

46

4 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย  ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

76

6 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย  ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

67

4 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย  ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

84

4 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาเสริมแนวฝายน้ำล้น คลองมะรุ่ย เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ประจำปี 2565 ณ ฝายน้ำล้นคลองมะรุ่ย ในวันที่ 25 มกราคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาเสริมแนวฝายน้ำล้น คลองมะรุ่ย เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ประจำปี 2565 ณ ฝายน้ำล้นคลองมะรุ่ย ในวันที่ 25 มกราคม 2565

142

25 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระดับตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา เพื่อขับเคลื่อนให้มี Community Isolation (CI) เพื่อการกักตัวในชุมชน สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ในวันที่ 25 มกราคม 2565

การประชุมคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระดับตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา เพื่อขับเคลื่อนให้มี Community Isolation (CI) เพื่อการกักตัวในชุมชน สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ในวันที่ 25 มกราคม 2565

63

25 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาเสริมแนวฝายน้ำล้น คลองมะรุ่ย เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ประจำปี 2565 ณ ฝายน้ำล้นคลองมะรุ่ย หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

กิจกรรมจิตอาสาเสริมแนวฝายน้ำล้น คลองมะรุ่ย เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ประจำปี 2565 ณ ฝายน้ำล้นคลองมะรุ่ย หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

6

25 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มกราคม 2565

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มกราคม 2565

94

11 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day 2021) ประจำปี 2564 ณ สระเก็บน้ำ (โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่) หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสนไทรงาม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day 2021) ประจำปี 2564 ณ สระเก็บน้ำ (โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่) หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสนไทรงาม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

82

30 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...