องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

99/1 ม.4 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076-599759
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06820703@dla.go.th