ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลืองตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เขตเลือกตั้งที่ 6 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
13 กุมภาพันธ์ 2567

35