ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ในเขตตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๗ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรยวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑,00๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กุมภาพันธ์ 2567

7