ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ขนาด ๑๒๐x๒๔- เซนติเมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กุมภาพันธ์ 2567

8