ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5 มกราคม 2567

18