ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาสำรวจออกแบบแปลนและประมาณราคาพร้อมลงชื่อรับรองในแบบแปลน โครงการก่สร้างถนนลาดยาง สายซอยบ้านตก-หัวแหลม หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธันวาคม 2567

199