ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา ออกแบบโครงการก่สร้างและปรับปรุงซ่อมแชมระบบประปา ตำบล ภายในตำบลมะรุ่ย หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลมะรุ่ยจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธันวาคม 2567

26