ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
12 ธันวาคม 2566

282