ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน คามโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566

203