ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานตาม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
21 พฤศจิกายน 2566

223