ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร โรงเรียนบ้านท่าสนุก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2566

53