ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (กรณีเกิดสาธารณภัย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พฤศจิกายน 2566

159