ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง ปฏิบัติงานโปรแกรมบริหารงานพัสดุระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารออลไลน์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
29 กันยายน 2566

56