ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ด รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กันยายน 2566

5


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ด รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง