ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานประปา จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2566

87


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานประปา จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง