ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้ เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ราย (นายโญ บุญเกิด บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2566

5


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้

เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ราย (นายโญ บุญเกิด บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๖

ตำบลมะรุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง