ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระดาษเกียรติบัตรและริบบิ้น ตามโครงการวัฒนธรรมไทย สาน สายใยชุมชน รักษ์มะรุ่ย ๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๒0 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กรกฎาคม 2566

2096


ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระดาษเกียรติบัตรและริบบิ้น ตามโครงการวัฒนธรรมไทย สาน

สายใยชุมชน รักษ์มะรุ่ย ๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๒0 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง