ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที พร้อมระบบแสงสี เสียง จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย รมไทย สานสายใยชุมชน รักษ์มะรุ่ย ๖๖ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๒0 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กรกฎาคม 2566

2096


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที พร้อมระบบแสงสี เสียง จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

รมไทย สานสายใยชุมชน รักษ์มะรุ่ย ๖๖ ระหว่างวันที่ "๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๒0 สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ามหน้าที่ทำการองค์กาบริหาส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง