ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการ วัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน รักษ์มะรุ่ย ๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๒0 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กรกฎาคม 2566

2098


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการ

วัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน รักษ์มะรุ่ย ๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๒0 สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง