ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
27 กรกฎาคม 2566

2303


วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดศรัทธาราม หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา