ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC
20 กรกฎาคม 2566

2290


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ ได้ที่นี่