ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
28 มิถุนายน 2566

2098


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง