ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมเครื่องพิมพ์ OKI C ๓๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-b๒-o๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2566

2097


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมเครื่องพิมพ์ OKI C ๓๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-b๒-o๐๒๔

จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง