ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนน ซอยตาเสริฐ หมู่ที่ 7 ต.มะรุ่ย
24 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนน ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 1 ต.มะรุ่ย
24 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรุ่ย
23 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
โครงการขยายเขตประปา ซอยมิตรภาพ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลมะรุ่ย
22 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนน ซอยโคกโตนด หมูที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย
25 กันยายน 2566

0


ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนน ซอยโคกโตนด หมูที่ ๕ ตำบลมะรุ่ย

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตานบ หมู่ที่ 6 ตำบลมะรุ่ย
8 กันยายน 2566

0


ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตานบ หมู่ที่ 6 ตำบลมะรุ่ย

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ซอยประสานใจ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรุ่ย
24 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ซอยประสานใจ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรุ่ย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการปรับปรุงถนน ซอยบางเรี่ยม หมูที่ 4 ตำบลมะรุ่ย
16 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการปรับปรุงถนน ซอยบางเรี่ยม หมูที่ 4 ตำบลมะรุ่ย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองจูด (ซอยราษฎร์ร่วมใจ) หมู่ที่ ๒ ต.มะรุ่ย
2 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองจูด (ซอยราษฎร์ร่วมใจ) หมู่ที่ ๒ ต.มะรุ่ย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านน้ายุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย
6 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านน้ายุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลาง โครงการ ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 6 โดยดำเนินการขุดลอกดินโคลนและวัชพืช สระน้ำ หมู่ที่ 6
6 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลาง โครงการ ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 6 โดยดำเนินการขุดลอกดินโคลนและวัชพืช สระน้ำ หมู่ที่ 6 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ซอยมิตรภาพ 4 หมู่ที่ 6 เชื่อมเส้นทาง หมู่ที่ 7 ตำบลมะรุ่ย
29 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ซอยมิตรภาพ 4 หมู่ที่ 6 เชื่อมเส้นทาง หมู่ที่ 7 ตำบลมะรุ่ย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรีดา หมูที่ 3 ตำบลมะรุ่ย
27 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรีดา หมูที่ 3 ตำบลมะรุ่ย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 (กศน) ต.มะรุ่ย
21 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 (กศน) ต.มะรุ่ย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลมะรุ่ย
17 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลมะรุ่ย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย
25 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบังเอียดเชื่อมกุโบว์ ม.1 ต.มะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบังเอียดเชื่อมกุโบว์ ม.1 ต.มะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบังเอียดเชื่อมกุโบว์ ม.1 ต.มะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม
20 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อนุมัตราคากลาง
20 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อนุมัตราคากลาง ได้ที่นี่