รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ12เดือน)
21 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ12เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
2 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
29 เมษายน 2565

0


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 มีนาคม 2564

0


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ