สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567
5 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
29 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
1 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565
3 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2565
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
7 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ