รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66)
28 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน(ต.ค.65-มี.ค.66 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
7 เมษายน 2564

0


เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เอกสารแนบ
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
5 มกราคม 2564

0


เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
5 ตุลาคม 2563

0


เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
5 ตุลาคม 2563

0


เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
3 กรกฎาคม 2563

0


เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เอกสารแนบ
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
10 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ