รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2565
22 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการปรับปรุงในการให้บริการประชาชนของ อบต.มะรุ่ย ประจำปี 2565
19 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการปรับปรุงในการให้บริการประชาชนของ อบต.มะรุ่ย ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2564
12 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2563
13 พฤษภาคม 2564

0


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ