การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
10 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
2 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประจำปี 2565
2 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
29 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
11 สิงหาคม 2564

0


แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
12 พฤษภาคม 2564

0


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
10 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
22 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
22 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
11 สิงหาคม 2563

0


แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
12 พฤษภาคม 2563

0


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ