ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 (ุตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
6 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 (ุ6 เดือนแรก)
3 เมษายน 2566

0


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 (ุ6 เดือนแรก)

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
29 พฤศจิกายน 2565

0


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและปี
27 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
13 พฤษภาคม 2564

0


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ในช่วง 6 เดือนแรก ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
13 พฤษภาคม 2564

0


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค 63 - 31 มี.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

เอกสารแนบ