เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
1 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566
10 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญติงบประมาณประจำปี 2562
24 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญติงบประมาณประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญติงบประมาณประจำปี 2563
24 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญติงบประมาณประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญติงบประมาณประจำปี 2564
24 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญติงบประมาณประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
24 กุมภาพันธ์ 2561

0


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
24 กุมภาพันธ์ 2561

0


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24 กุมภาพันธ์ 2561

0


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

งบรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ 2560
30 พฤศจิกายน 542

0


งบรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ 2560

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
30 พฤศจิกายน 542

0


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เอกสารแนบ