ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
24 กุมภาพันธ์ 2561

0


ประวัติความเป็นมา

 

        เดิมคำว่า”มะรุ่ย” จากคำบอกเล่า มาจากคำว่า “หมากลุย” (คำว่า ลุย แปลว่า มาก) คำว่า หมากลุยจึงหมายถึง มีต้นหมากจำนวนมาก พื้นที่ในตำบลมะรุ่ยสมัยนั้นมีการปลูกต้นหมากจำนวนมาก จึงเรียกตำบลตามพืชที่ปลูกจำนวนมาก คือ หมาก แล้วจึงค่อยๆเรียกเพี้ยนจากหมากลุยเป็น ”มะรุ่ย” จนถึงปัจจุบัน ยกฐานะเป็นตำบลและได้ยกฐานะ จากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539