ภาพกิจกรรม
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก (หมู่ที่ 3 บ้านท่าสนุก)
283
2 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น.

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตตำบลมะรุ่ยบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ครั้งที่ 2 เพื่อควบคุมและป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่