ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 1/2567
362
31 ตุลาคม 2566

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย