ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 2/2567
285
10 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย