ภาพกิจกรรม
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก (หมู่ที่ 4 บ้านมะรุ่ย)
283
9 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตตำบลมะรุ่ยบริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านมะรุ่ย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา โดยร่วมกับรพ.สต.มะรุ่ย และ อสม.ลงควบคุมโรค เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อในหมู่บ้าน