ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีการศึกษา 2566
99
19 เมษายน 2566

วันที่ 19 เมษายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลต่างๆของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและเตรียมความพร้อมของบุตรหลานก่อนเข้ารับการเรียนการสอน