ภาพกิจกรรม
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา โดยมูลนิธิคริสเตียนแอ๊ดเวนตีสและโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
13
20 มีนาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา โดยมูลนิธิคริสเตียนแอ๊ดเวนตีสและโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img