ผลิตภัณฑ์ตำบล
กุ้งย่าง หรือ กุ้งเสียบ
534
24 กุมภาพันธ์ 2561

ผลิตภัณฑ์

กุ้งย่าง หรือ กุ้งเสียบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กุ้งย่าง หรือ กุ้งเสียบ

สถานที่จำหน่าย

กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร
29 หมู่1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180