ภาพกิจกรรม
โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
251
1 พฤษภาคม 2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยดำเนินการจัดโครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมี นายเด็น มหาผล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย