ภาพกิจกรรม
กาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง
16
26 เมษายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม กาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img