ภาพกิจกรรม
กาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง
122
26 เมษายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม กาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย