ภาพกิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ตำบลมะรุ่ย
18
26 สิงหาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ตำบลมะรุ่ย ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img