แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำลอด
203
21 กุมภาพันธ์ 2561

ถ้ำลอด

อยู่เขตอ่าวพังงา สามารถนั่งรถยนต์ส่วนบุคคลถึงท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 ต.มะรุ่ย จากนั้นนั่งเรือหางยาวเพื่อนำท่องเที่ยวถ้ำลอด ซึ่งมีศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรขึ้นมาน่าชมยิ่งนัก