แหล่งท่องเที่ยว
หาดน้ำร้อน
202
22 กุมภาพันธ์ 2561

หาดน้ำร้อน

อยู่ในหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 มีถนนคอนกรีตเป็นเส้นทางเข้าสู่หาด แล้วนั่งเรือเล็กข้ามคลองเพื่อไปสู่หาดน้ำร้อน เป็นหาดน้ำร้อนธรรมชาติ ที่น่าเยี่ยมชม