แหล่งท่องเที่ยว
เขาหินปูน
248
23 กุมภาพันธ์ 2561

เขาหินปูน
อยู่ในเขตอ่าวพังงา สามารถนั่งรถยนต์ส่วนบุคคลถึงท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 ต.มะรุ่ย จากนนั้นนั่งเรือหางยาวเพื่อนำท่องเที่ยวเขาหินปูน ต้นไม้ธรรมชาติ ทิวทัศน์ อ่าวพังงา ซึ่งนาชมมาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมาเยือน และสามารถนำเที่ยวถ้ำลอด ซึ่งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย