ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 2/2567
291
14 พฤศจิกายน 2566

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะรุ่ย ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย