Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย 99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759  
  เมนูหลัก  
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
 
  แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
 
  รายงาน  
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จัดกิจกรรมปลูกต้นโกศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 177 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จัดกิจกรรมปลูกต้นโกศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย
99/1 หมู่4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-599760 โทรสาร : 076 -599759
Copyright © 2016. www.marui.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs